ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • រឿងរ៉ាវនៃត្រចៀកធំ

    រឿងរ៉ាវនៃត្រចៀកធំ

    Zhongshan Great-Ears Electronic Technology Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016។ វាគឺជាសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិដែលមានឯកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការផលិត និងការលក់ឧបករណ៍ស្តាប់។ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលគំនិត...
    អាន​បន្ថែម